JĀdara treneri viegli atrod kopīgu valodu ar jauniešiem un jaunieši ļoti viegli var uztvert to, ko viņi vēlas iemācīt. Un kas ir pats labākais, nodarbībās viņi visu paskaidro spēlējot spēles un iesaistot jauniešus dažādos uzdevumos.

Toms Bude, treniņa "JĀdara" dalībnieks


Dienas nometnes "JĀdara Valmierā!" komanda (lektori) ir komunikabli un profesionāli savā jomā. Nometnes laikā spēja pielāgot un atrast interesantas metodes, kā panākt un sasniegt nepieciešamo rezultātu, lai ikvienam dalībniekam būtu aizraujoši un lietderīgi pavadīts laiks.  

Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" kolektīvs


 Es esmu vienkārši sajūsmā par nometnes vadītāju veikumu - manas meitas uzreiz pēc atgriešanās teica: "vai varēsim arī nākošgad braukt, bija tiiiiiiiiiiiik kolosāli!"

Maija Rieksta Riekstiņa divu meitu mamma

Mēs, Junior Achievement Latvija, un programmas jaunieši ik gadu atzinīgi novērtējam Jūsu vadītās nodarbības, kurās jauniešiem ir iespēja apgūt prasmes komandas veidošanā, vadīšanā, lēmumu pieņemšanā, apkārtējo uzklausīšanā un projektu organizēšanā un kas tik ļoti nepieciešamas Latvijas jaunajiem līderiem!

Junior Achievement Latvija 

Ļoti vērtīga šķita iespēja doties uz individuālo koučingu, jo varēju iegūt atbildes tieši uz sev interesējošiem jautājumiem. Patika arī tas, ka programmā tika iekļautas fiziskās aktivitātes. 

Elīna Sondore, 14 gadi, nometnes dalībniece

Gan dažādi grupu uzdevumi, gan piedāvātais materiāls individuālām pārdomām palīdzēja sakārtot domas, atcerēties sen gribēto un izdomāt konkrētus soļus ko un kā (un kad) darīt, lai sasniegt savus mērķus.

Mentor Latvia


Un es pateikšos ar mana dēla Kristiāna un pilnīgi visu nometnes dalībnieku vārdiem “nu tik labā nometnē es biju pirmo reizi!

Juris Skolins, nometnes dalībnieka tētis

Apmācību rezultātā tika izstrādāti 4 pasākumu programmu piedāvājumi – vasaras nometnes programma, pilsētas svētku jauniešu aktivitātes, radošās darbnīcas ar bērniem un senioriem. Apmācītāji ieguldīja lielu darbu saliedējot jauniešu līderu komandu, kas arī šodien uzdrīkstas īstenot savas idejas un sapņus.

Daina Roze, Rūjienas novada pašvaldības, Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja

Milzīga pievienotā vērtība bija attīstīt sevī gan līdera, gan komandas spēlētāja prasmes un iemaņas, veidojot projektu plānus, izvērtējot riskus un īstenojot projektus. Vineta un Dainis ir radījuši jauniešiem, ko fantastisku un nepārspējamu, jo šie treniņi spēj ikvienā jaunietī rosināt vēlmi darboties aktīvāk sabiedrībā. 

Eva Ķeruže, treniņa "JĀdara" dalībniece

JĀdara” sniedza motivācijas treniņu Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Jauniešus īpaši iedvesmoja tieši tie praktiskie uzdevumi, kuru laikā tika veidota sadarbība un raisīta uzticēšanās savā starpā. Treniņi ir likuši jauniešiem paskatīties uz dažādām situācijām no cita skatu punkta un domāt plašāk.

Iedvesma spožai nākotnei” organizatoru komanda

JĀdara pasākums ir superīgs, vērtīgs un iedvesmojošs. Mans dēls Oskars piedalījās Jūsu pasākumā un rezultāts bija acīm redzams. Viņš palika daudz atvērtāks, atrisināja savus izaicinājumus (tādi ir katram no mums) un tūlīt pēc JĀdara beigām paziņoja, ka nākamajā pasākumā atkal labprāt piedalītos!

Elīna Stankeviča – Oskara mamma


Treniņā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes - iesaistīšana, uzdevumi, spēles, paša atgriezeniskā saite un motivācija. Pats galvenais, ka treniņa laikā iegūtās zināšanas bija pielietojamas praksē, jo jaunieši izmēģināja iespēju pašu spēkiem organizēt aktivitātes pilsētvidē.

Agnese Jankuna, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja


Nikola ir sajūsmā un uzskata, ka ir daudz ieguvusi. Visu izstāstīja ar lielu sajūsmu, it sevišķi ceļojumu ielās un komunikāciju ar cilvēkiem. Tā bija jauna pieredze.

Sanita Grigorjeva - Nikolas mamma 

Lekcija bija ļoti interesanta, jo lektori to pasniedza ar humoru un piemēriem no dzīves. Man patika tas, cik atraktīvi bija pasniedzēji un kā viņi uzrunāja klausītājus. Es daudz uzzināju kā iegūt panākumus un būtu labi, ja skola rīkotu vairāk šādu lekciju.

Cēsu pilsētas vidusskolas skolēni